Betalingsvoorwaarden

Fysiotherapie Veelerveen hanteert de volgende betalingsvoorwaarden:

  • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd, dan wel gewijzigd te worden. Afspraken die te laat of niet worden afgezegd, worden volledig bij de cliënt in rekening gebracht;
  • Voor facturen geldt een betalingsconditie van 14 dagen na factuurdatum;
  • Indien de betalingstermijn is verstreken, is de cliënt in verzuim. Cliënt wordt dan ingebreke gesteld, waarna de cliënt 14 dagen de tijd heeft om de factuur alsnog te voldoen;
  • Indien de factuur na ingebrekestelling nog steeds niet is voldaan, zal de praktijk incassomaatregelen nemen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cliënt.