Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Fysiotherapie Veelerveen

Veelerveensterweg 109

9566 PK Veelerveen

0597-854276

Klachtenregeling

Heeft u een klacht over de behandeling van één van onze fysiotherapeuten? Dan stellen we het op prijs om dit aan ons kenbaar te maken. Mocht dit voorkomen dan vinden we dat namelijk heel erg vervelend! We proberen dan ook altijd samen met u naar een passende oplossing te kijken. Mocht u de klacht toch willen voorleggen aan een onafhankelijke klachtencommissie, bezoek dan de website van het KNGF. www.kngf.nl. Tevens liggen in onze wachtruimte folders voor meer informatie rondom dit onderwerp